Ma (prounounced Ma)

meaning

English – Mother
Português –
Mãe
Afrikaans –
Moeder/Ma
French – 
Mère

Example Memni: Minjee ma ke aun bo piyar karanto
Example English: I love my mother
Example Português: Eu Amo a minha mãe
Example Afrikaans: Ek is baie lief vir my ma
Example French: Je aime ma mère beaucoup