Kro (prounounced k-roo)

meaning

English – What
Urdu – کیا
Português – O quê
Afrikaans – Wat?
French – Guelle?

Example Memni: Kro kapeto?
Example English: What do you want?
Example Urdu: تم کیا چاہتے ہو؟
Example Português: O quê queres?
Example Afrikaans: Wat wil jy hê?
Example French: Quest-ce gue tu veux?